Vrgli's Beat - Break Me Off A Piece Of That Vrgli.

Hur man ser på döden

Ett känsligt ämne för människor är döden men många hävdar ändå att det är naturligt för oss. Det skulle jag inte vilja säga för vem skulle kunna bestämma sig för att det och det speciella datumet tror jag det är ok för mig att dö? Har man varit nära någon som dött inser man också att det inte är speciellt naturligt. Jag har själv upplevt det med min far och att se denna kraftfulla man bli som en hjälplös varelse med dropp och helt utmärglad på grund av sjukdom är inte naturligt. Nej, jag tror att vi är menade att leva.